Zmiana sposobu logowania do OKE

Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana  dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu się w serwisie  przeznaczonym dla uczniów i absolwentów www.uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacjio wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br