Alfik Matematyczny 2018

·      Konkurs odbędzie w środę 21 listopada 2018 roku w godzinach 13:30 – 15:00.

·      Listy uczestników z przydziałem do sal znajdują się na tablicy przy pokoju nauczycielskim. Zbiórka uczestników przed wyznaczonymi salami o godzinie 13:20.

·      Każdy uczestnik posiada legitymację szkolną.

·      Na konkurs należy zabrać długopis z czarnym wkładem i kartki na brudnopis.

·      Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://jersz.pl/contest,4,tab_6.html