Komunikat organizacyjny

Dzień dobry

Informujemy, że zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i przyjętym harmonogramem, od dnia 5 kwietnia 2019r. w dzienniku elektronicznym są wystawione proponowane - przewidywane oceny końcoworoczne dla uczniów III klas X LO. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi ocenami.

Wszystkich maturzystów do dnia 16 kwietnia 2019r. prosimy o dostarczenie kart obiegowych do sekretariatu.

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem 25 kwietnia 2019r. planowane są spotkania wychowawców klas i dyrekcji szkoły. W trakcie spotkań planowane jest omówienie procedur maturalnych dlatego obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. planowany jest uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrekcja szkoły