**SYMPOZJUM XU**

**SYMPOZJUM XU**

19 kwietnia, przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszego liceum uczestniczyli w Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich, organizowanej przez V LO, która stanowiła kontynuację  projektu Xu 2016. Celem wydarzenia było podsumowanie projektu oraz zebranie owocu pracy uczestników w swoich własnych szkołach. Zgodnie z planem, uczniowie uczestniczyli w wykładzie Szymona Izydorka „Wystąpienia publiczne, czyli sekrety mistrzów TEDx”, wykładzie pt. „Samorząd w świetle prawa” oraz warsztatach i debacie oksfordzkiej.

 

Samorząd X L.O.