Realizacja projektu „BohaterOn – włącz historię” w Błękitnej.

Gloria victis to tytuł akcji przeprowadzonej w naszej szkole w ramach projektu „BohaterOn- włącz historię”, który jest realizowany w całej Polsce pod patronatem m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W dniach 2-6 października 2017r. uczennice klasy IIH – Anastazja i Natalia, przeprowadziły w sześciu klasach Szkoły Podstawowej nr 55 zajęcia, w czasie których przybliżyły młodszym koleżankom i kolegom historię związaną z funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego, zaprezentowały sylwetki najmłodszych powstańców warszawskich. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się i praktycznego przećwiczenia zasad gry „Znaj znak” oraz „Cenzura”.

Młodzież z klasy II H wcieliła się w role autentycznych powstańców i przedstawiała życiorysy swoich rówieśników sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Jak sami uczniowie stwierdzili – było to dla nich niesamowite przeżycie i ciekawa lekcja historii.

Jednym z efektów Glorii victis jest napisanie ponad dwustu pozdrowień, życzeń i podziękowań w ramach akcji „Kartka dla Powstańca”.

 

 

Renata Żmuda