„Godzina dla Szczecina”

„Godzina dla Szczecina”

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie.

W dniach 20-22 października 2017r. po raz szósty wybiła „Godzina dla Szczecina”, czyli akcja społeczna na rzecz miasta i jego mieszkańców organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie POLITES. Do akcji przyłączyli się członkowie Koła Teatralnego z X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którzy 20.10.2017r. zorganizowali warsztaty teatralne dla uczniów klasy 4e ze Szkoły Podstawowej nr 55. Licealistki pracowały z kilkuosobowymi grupami czwartoklasistów, przeprowadziły ćwiczenia dykcyjne oraz ćwiczenia z ruchu scenicznego. Efektem prac było zaprezentowanie na scenie auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie krótkich inscenizacji inspirowanych wierszami polskich poetów.

                                                                       Opiekun Koła Teatralnego 

                                                                                   Renata Żmuda