Nabór do klas pierwszych sportowych

Szanowni Państwo,

 od 11 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku mają Państwo możliwość złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu:

·                             gimnastyka artystyczna dziewcząt,     gimnastyka sportowa chłopców

oraz

·                             pływackim

Wniosek do klasy sportowej będą mogli Państwo pobrać ze strony szkoły, strony naboru lub w sekretariacie szkoły. Bedzie rówenież możliwe przeprowadzenie naboru w formie elektronicznej.

Wypełniony wniosek w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w ww. terminie.

Procedury dotyczące naboru do klasy sportowej oraz terminarz znajduje się <<<tutaj>>>.

Próby sprawności fizycznej odbędą się:

·                             hala sportowa (dotyczy naboru do klasy o profilu pływackim i gimnastycznym)
19.03.2019r. (wtorek) g.16:30 – dziewczęta, g.17:30 – chłopcy

·                             pływalnia szkolna (tylko klasa o profilu pływackim)
20.03.2019. (środa) g. 16:45 - termin podstawowy
                                                                           
21.03.2018r. (czwartek) g. 17:30 - termin dodatkowy

Opis prób sprawności fizycznej do pobrania <<<tutaj>>> (dostępne od 5 marca 2019 r.)

 

W przypadku otrzymania w dniu 26.03.2019 r. informacji dotyczącej negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej dziecko bierze udział w  rekrutacji do pozostałych klas i szkół podstawowych zgłoszonych we wniosku.