Nabór do klas pierwszych sportowych

Szanowni Państwo,

 od 12 marca 2018 roku do 16 marca 2018 roku mają Państwo możliwość złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu:

·                             gimnastyka artystyczna dziewcząt,     gimnastyka sportowa chłopców

oraz

·                             pływackim

Wniosek do klasy sportowej będą mogli Państwo pobrać ze strony szkoły, strony naboru lub w sekretariacie szkoły. Bedzi eróweniż możliwe przeprowadzenie naboru w formie elektronicznej.

Wypełniony wniosek w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w ww. terminie.

Procedury dotyczące naboru do klasy sportowej oraz terminarz znajduje się <<<tutaj>>>.

Próby sprawności fizycznej odbędą się:

·                             hala sportowa 21.03.2018r. (środa) g.16:30 – chłopcy, g.17:30 – dziewczęta

·                             pływalnia szkolna (tylko klasa o profilu pływackim)
17.03.2018r. (sobota) g. 9:30 - termin podstawowy
                                                                           
22.03.2018r. (czwartek) g. 16:45 - termin dodatkowy

Opis prób sprawności fizycznej do pobrania <<<tutaj>>>

 

W przypadku otrzymania w dniu 23.03.2018 r. informacji dotyczącej negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej  dziecko bierze udział w  rekrutacji do pozostałych szkół podstawowych zgłoszonych we wniosku.