Informacje dla Rodziców dotyczące opieki świetlicowej w roku szkolnym 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór do świetlicy SP55 na rok szkolny 2017/2018. Przypominamy Rodzicom dzieci już do niej uczęszczających, że karty należy składać na każdy rok szkolny. Szczegółowe informacje dotyczące naboru TUTAJ

                Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2017/2018 – druk do pobrania TUTAJ

           Jednocześnie informujemy, że świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących. Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście  do            16 sierpnia 2017 roku w sali 105 lub w sekretariacie szkoły.