Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”

W związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata”, jak co roku, najmłodsi uczniowie naszej szkoły wezmą udział w porządkowaniu terenów na naszym osiedlu. Celem akcji jest wyrobienie postaw i zachowań ekologicznych, które w przyszłości powinny stać się powszechną praktyką.

„Sprzątanie Świata” będzie również okazją do udziału w konkursie plastycznym. W tym roku przebiega on pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce!”. Zachęcam uczniów klas 0-III do wykonania prac, w których przedstawią swoje pomysły na powtórne wykorzystanie zużytych materiałów codziennego użytku.

Organizator akcji

Małgorzata Sobieska