Konkurs „Najciekawsza ozdoba bożonarodzeniowa” - wykonanie metodą origami

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najciekawsza ozdoba bożonarodzeniowa” wykonana metodą origami.

CEL KONKURSU

- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,

- inspirowanie do pracy twórczej,

- kształtowanie umiejętności manualnych,

- kultywowanie tradycji świątecznych.

UCZESTNICY

W konkursie mogą brać wszyscy uczniowie klas IV – VII

TEMATYKA KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest ozdoba bożonarodzeniowa wykonana sztuką origami

TERMIN

1. Prace należy składać do 5.12.2017r. do p. Aleksandry Nowak lub do p. Dagmary Tęgi, sala 221.

2. Do ozdoby należy dołączyć informację zawierającą: imię i  nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Organizator konkursu

Aleksandra Nowak

Dagmara Tęga