Konkurs na "Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Uwaga  konkurs!

Zapraszamy uczniów klas 0-III do udziału w konkursie szkolnym pt. „Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Kryteria oceny:

·        estetyka wykonania

·        oryginalność i pomysłowość

·        wkład pracy

Każdy stroik powinien zawierać informację z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Prace należy dostarczać 12 i 13 grudnia do p. Małgorzaty Herbich (s. 120) i p. Krystyny Kuźmin-Smalc (s. 118). Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z licytacją i sprzedażą stroików odbędzie się 15 grudnia, podczas festynu świątecznego. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Nagroda główna to spotkanie w gabinecie pana dyrektora i możliwość zarządzania szkołą przez pół godziny!               

Życzymy ciekawych pomysłów.

Powodzenia!