Informacje dotyczące naboru do klasy IV sportowej - piłka ręczna.

Szanowni Rodzice uczniów klas 3

Informujemy, że dnia 6 kwietnia (tj. piątek) o godz. 15.30 odbędą się  próby sprawnościowe dla kandydatów (dziewcząt i chłopców) do klasy sportowej o profilu piłka ręczna.

Jednocześnie informujemy, że niezbędnym warunkiem jest złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej.

Uczniowie, którzy nie dostarczą wniosków, nie mogą przystąpić do testów sprawnościowych.

Wnioski składamy w terminie 21.03 – 04.04 w sekretariacie szkoły.

Druk można pobrać  <<<tutaj>>> lub w sekretariacie szkoły.

Wszystkie informacje związane z procedurami kwalifikacji do klasy sportowej znajdują się <<<tutaj>>>.