Informacje dotyczące naboru do klasy IV sportowej.

Szanowni Rodzice uczniów klas 3

Informujemy, że dnia 2 kwietnia 2019r. (tj. wtorek) o godz. 16.30 odbędą się  próby sprawnościowe dla kandydatów (dziewcząt i chłopców) do klasy czwartej sportowej.

Jednocześnie informujemy, że niezbędnym warunkiem jest złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej.

Uczniowie, którzy nie dostarczą wniosków, nie mogą przystąpić do testów sprawnościowych.

Wnioski składamy w terminie 11 - 22.03 w sekretariacie szkoły.

Druk można pobrać  <<<tutaj>>> lub w sekretariacie szkoły.

Wszystkie informacje związane z procedurami kwalifikacji do klasy sportowej znajdują się <<<tutaj>>>.