Informacje dla Rodziców dotyczące opieki świetlicowej w roku szkolnym 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór do świetlicy SP55 na rok szkolny 2018/2019. Przypominamy Rodzicom dzieci już do niej uczęszczających, że karty należy składać na każdy rok szkolny. Szczegółowe informacje dotyczące naboru TUTAJ

               Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 – druk do pobrania TUTAJ

               Jednocześnie informujemy, że świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.

Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście  do 25.06.2018 - w sali 105 lub w sekretariacie szkoły.