XX Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej Rejon II

Organizatorzy etapu rejonowego XX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej proszą o doręczenie do 30 listopada 2018 r. wypełnionych kart zgłoszeń, z podpisami rodziców i osoby przygotowującej (3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii wiekowej).

a)   na karcie zgłoszenia wypełnione drukowanymi literami dane o autorach, tytule i czasie trwania utworu (do 4 minut)

b) opisaną płytę dobrej jakości z półplaybackiem, (jeżeli została wybrana taka forma występu) można dostarczyć w dniu występu. Półplayback będzie odtwarzany tylko z płyt CD (jeden utwór na płycie) oraz z pendrive'a (jeden plik na nośniku) w formacie audio. Podkłady odbieramy bezpośrednio po występie.

Uczestnikami festiwalu są soliści przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zespoły wokalne lub wokalno instrumentalne do ośmiu osób.

 O kolejności występów decydują organizatorzy.

·       Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału miejskiego.

·       Organizatorzy rejonów przekazują w dniu przeglądu wyniki do SP 35 w Szczecinie

Etap rejonowy w SP nr 55 Błękitna odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godzinie 12:30. Godziny przesłuchań zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Zasady regulaminowe

Karta zgłoszenia

Organizator etapu rejonowego

mgr Małgorzata Bortnik