„Najpiękniejszy stroik świąteczny” - konkurs

Uwaga  konkurs!

Zapraszamy uczniów klas 0-III do udziału w konkursie szkolnym pt. „Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Kryteria oceny:

·        estetyka wykonania

·        oryginalność i pomysłowość

·        wkład pracy

Każdy stroik powinien zawierać informację z imieniemi nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Prace należy dostarczać 11 i 12 grudnia do p. Marzeny Burdajewicz i p. Krystyny Kuźmin-Smalc (s. 118). Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z licytacją i sprzedażą stroików odbędzie się 14 grudnia, podczas festynu świątecznego. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Nagroda główna to spotkanie w gabinecie pana dyrektora i możliwość zarządzania szkołą przez półgodziny!               

Życzymy ciekawych pomysłów!

Powodzenia!