Konkurs plastyczno-ekologiczny – świetlica szkolna

KONKURS PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY

Świetlica szkolna zaprasza na konkurs plastyczno-ekologiczny pt. „ Z niczego coś”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie (dowolną techniką) pracy plastyczno- ekologicznej z niepotrzebnych materiałów (odpadów). Uczestnikami mogą być uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Autor może dostarczyć nie więcej niż 1 prace do wielkości 30 cm sześciennych.

Prace powinny zawierać karteczkę informacyjną: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę.

Prace należy dostarczać do sali 014 od dnia
20 lutego do 04 marca 2019 r.      

 

Organizatorzy:

Anna Grzesiuk

Agnieszka Prewencka