GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 55 w Szczecinie zapraszają uczniów i rodziców do udziału w GIEŁDZIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, która odbędzie się na terenie naszej placówki dnia 2 kwietnia (wtorek) 2019r. w godz. 14.00-17.00 na II piętrze. 

14.00 – 16.00 - I część - dla uczniów szkół podstawowych

16.00 – 17.00 - II część dla rodziców uczniów szkół podstawowych

GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH to doskonała możliwość zdobycia wiedzy dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane, co do wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Giełda stwarza okazję do zapoznania się z przygotowaną przez poniższe szkoły ofertą, na rok szkolny 2019/2020, w zakresie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.

Chcielibyśmy aby każdy zainteresowany mógł porozmawiać z nauczycielami, uczniami wybranej szkoły, poznać jej osiągnięcia, plany na przyszłość, a także zaznajomić się - co jest niezmiernie ważne – z kryteriami rekrutacyjnymi.

Poprzez indywidualny kontakt z reprezentantami różnych placówek oświatowych uczniowie i ich rodzice będą mogli pogłębić wiedzę na temat interesujących ich szkół, co niewątpliwie pomoże im w podjęciu trudnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Szkoły biorące udział w GIEŁDZIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Liceum Ogólnokształcące nr 9

Liceum Ogólnokształcące nr 14

Liceum Ogólnokształcące nr 16

Technikum Technologii Cyfrowych

Centrum Edukacji Ogrodniczej

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego

Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja

Zespół Szkół Nr 2

Szkoły Salezjańskie 

Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy!