KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI KLAS 0-III „ GIRLANDY MORSKIE”

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

DLA DZIECI KLAS 0-III „ GIRLANDY MORSKIE”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas O – III. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę. Prace muszą być wykonane samodzielnie!

 

Zadanie konkursowe – wykonanie pracy pt. „Girlandy morskie” – praca przestrzenna np.: girlanda z elementami morskimi, wieniec z elementami morskim ( ryby, ptaki, mewy, żyjątka morskie , itp. Liczą się pomysły)

 

Długość i wielkość girlandy – dowolna.

 

Technika – dowolna

 

Kryteria oceny:

- zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;

- pomysłowość;

- staranność wykonania,

- dobór barw, materiałów,

- kompozycja pracy.

 

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora w kategoriach wiekowych:

I kategoria – „zerówka”, klasy I

II kategoria – klasy II i III

 

Termin – prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 13lutego 2014r. do sali 122 p. M. Bogiel. O dalszym etapie konkursu uczniowie zostaną poinformowani.

 

Opis prac- każda praca powinna mieć na odwrotnej stronie informację wg wzoru:

- temat pracy,

- imię i nazwisko uczestnika,

- imię i nazwisko opiekuna,

- szkoła , klasa.

 

Ruszamy!!! - Cała naprzód, droga wolna.

Z marynarskim pozdrowieniem AHOJ!!!

Opiekun Koła Edukacji Morskiej – Małgorzata Bogiel