Nabór do klas sportowych

Szanowni Państwo,

 od 25 kwietnia 2017 roku do 5 maja 2017 roku mają Państwo możliwość złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu:

·                             gimnastyka artystyczna dziewcząt

·                             gimnastyka sportowa chłopców

oraz

·                             pływackim

Wniosek do klasy sportowej mogą Państwo pobrać <<<tutaj>>> lub w sekretariacie szkoły.

Wypełniony wniosek w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w ww. terminie.

Procedury dotyczące naboru do klasy sportowej oraz terminarz znajduje się <<<tutaj>>>.

Próby sprawności fizycznej odbędą się:

·                             hala sportowa 10.05.2017r. (środa) g.16:30 – dziewczęta, g.17:30 – chłopcy

·                             pływalnia szkolna (tylko klasa o profilu pływackim) 11.05.2017r. (czwartek) g.17:30

Opis prób sprawności fizycznej znajduje się <<<tutaj>>>

 

PRZYPOMINAMY!!!

 

Wniosek do klasy sportowej tylko w formie papierowej

W przypadku otrzymania w dniu 15.05.2017 r. negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej należy wziąć udział w rekrutacji do pozostałych szkół podstawowych. Czas na złożenie zgłoszenia lub wniosku mają Państwo do dnia  19.05.2017r.