Oferta edukacyjna - grupy "0"

OFERTA DLA GRUP „0”

 

     10-cio godzinna bezpłatna opieka nad dziećmi (dwie nauczycielki), w tym realizacja podstawy programowej w jednolitych wiekowo grupach

     oferujemy wyżywienie ( śniadania i obiady)

     zapewniamy opiekę podczas ferii i dni około świątecznych

     gwarantujemy pierwszeństwo w przyjęciu do 1 klasy dzieci spoza rejonu uczęszczających do „0” w „Błękitnej”

     oferujemy autorskie programy edukacji matematycznej i języka obcego

   dzieci otrzymują dodatkowy pakiet zajęć sportowych na basenie i hali sportowej służące przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w klasach 1 sportowych w naszej szkole

     wprowadzamy innowację pedagogiczną uwzględniając elementy informatyki i kodowania

     przygotowujemy do podjęcia nauki w klasach 1 profilowanych – sportowej, matematycznej, informatycznej, językowej, artystycznej