Dzień Dziecka w klasach O-III

                                                      Dzień Dziecka w klasach O-III

W tym roku szkolnym, czwartek 1 czerwca postanowiliśmy spędzić na sportowo. W tym dniu na boisku szkolnym odbyła się spartakiada pn. „Skakankowy zawrót głowy”. W imprezie wzięły udział dzieci z klas 0-III.

Na początku wszystkie dzieci, w wydzielonych dla nich sektorach, prezentowały swoje umiejętności w skoksach na skakance. Były różne konkurencje: skoki przez skakankę obunóż i jednonóż, bieg ze skakanką oraz skoki przez długą linę. Po wykonaniu zadań zaprezentowały się dzieci ze świetlicy szkolnej. Zatańczyły nam „Krakowiaka”, do którego zaprosiły wszystkich uczestników spartakiady. Potem posłuchaliśmy piosenek śpiewanych  w języku angielskim. Na koniec wspólnie zatańczyliśmy  prosty układ do piosenki „Chocolate”. Po części artystycznej nastąpiło ustanowienie rekordu szkoły w ilości osób skaczących jednocześnie przez skakankę. Przez 3 minuty skakały dzieci z klas 0-III, starsi uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz obecni rodzice, a nawet babcie. Po podliczeniu wszystkich okazało się, że jednocześnie skakały 563 osoby. To prawdziwy rekord. Na zakończenie zabawy na dzieci czekała słodka niespodzianka od Pana Dyrektora – pyszne lody.

Impreza bardzo się podobała. Wszyscy zakończyli zabawę z radością i  z uśmiechem na twarzy. Mamy nadzieję, że taka forma promocji zdrowia stanie się tradycją w naszej szkole i będziemy skakać nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale cały rok.

 

                                                                                                Małgorzata Sobieska