Konkurs Chórów

Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego

Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska

 

29 maja 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie odbył się  Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Tematem tegorocznej edycji były "Opowieści chóralne". Ważne było wydobycie z każdego utworu maksymalnie dużej  ekspresji tekstu w związku z opowiadaną historią. Każdy występ chóru tworzył spójną całość poprzez powiązanie ze sobą utworów wspólnym wątkiem np.: tekstem, ruchem, itp. Jury konkursu w składzie: dr hab. Barbara Halec oraz dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch brało pod uwagę dobór repertuaru (ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia spójnej całości narracyjnej – opowieści), technikę wokalną, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny i zgodność wykonań z partyturą. W zależności od liczby uzyskanych punktów chóry mogły otrzymać dyplomy: Złote Pasmo: 91-100 punktów, Srebrne Pasmo: 81-90 punktów, Brązowe Pasmo: 71-81 punktów oraz dyplom uczestnictwa: poniżej 71 punktów.

Decyzją jury Srebrne Pasmo otrzymał Chór szkolny Szkoły Podstawowej nr 61 pod dyrekcją Alicji Kurgan. Złote Pasmo otrzymały następujące chóry: Chór Il Piccolo Coro Pod Kasztanem Przedszkola Publicznego nr 66 pod dyrekcją Elizy Nowakowskiej, Chór szkolny Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II pod dyrekcją Pawła Kornicza oraz Chór Błękitne Nutki Szkoły Podstawowej nr 55 pod dyrekcją Małgorzaty Bortnik. Szczególną kreatywnością wykazała się p. Magdalena Wiśniewska-Kuraj. Chór Wiolinki oprócz Złotego Pasma zdobył także wyróżnienie specjalne za szczególne walory artystyczne. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy a grupie medialnej z X LO składamy gorące podziękowania za obsługę naszej imprezy (nagłośnienie i zdjęcia).

Projekt Akademia Chóralna jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Małgorzata Bortnik