Mistrz Ruchu Drogowego klas 4

W maju odbył się konkurs, w wyniku którego został wyłoniony z szeregów uczniów klas czwartych mistrz ruchu drogowego. Uczniowie zmagali się z wiadomościami  z zakresu przepisów o ruchu pieszych i pojazdów na drodze, pierwszej pomocy i obsługi technicznej roweru.

Uczniowie w poszczególnych klasach osiągnęli następujące rezultaty:

·        Klasa 4a (25 osób)- wynik na poziomie 75,73%

o    wynik 100% uzyskali Joanna Jurkiewicz i Andrzej Bober

·        Klasa 4b (20 osób)- wynik na poziomie 74,10%

·        Klasa 4c (22 osoby)- wynik na poziomie 78,18%

·        Klasa 4d (21 osób)- wynik na poziomie 74,30%

o   wynik 100% uzyskała Zuzanna Ślusarek

·        Klasa 4e (24 osoby)- wynik na poziomie 77,50%

o   wynik 100% uzyskali Miłosz Bugiel i Aleksandra Wulkaniec

·        Klasa 4f (22 osoby)- wynik na poziomie 74,54%

o   wynik 100% uzyskał Tomasz Rąpała.

W wyniku zmagań finałowych zaszczytny tytuł Mistrza Ruchu Drogowego klas czwartych uzyskał Miłosz Bugiel z klasy 4e. Miejsce drugie zajęli ex aequo Zuzanna Ślusarek z klasy 4d i Tomasz Rąpała  z klasy 4f. Miejsce trzecie należało do Andrzeja Bobera z klasy 4a.

Gratulujemy Miłoszowi i pozostałym finalistom wspaniałego wyniku!

Dziękujemy wszystkim uczniom i życzymy szerokiej drogi nie tylko podczas wakacyjnych eskapad. Wierzymy, że udział w konkursie przyczyni się do poprawy Waszego bezpieczeństwa na drodze.

Barbara Aranowska, Jolanta Giel