SPRZĄTANIE ŚWIATA W BŁĘKITNEJ

SPRZĄTANIE ŚWIATA W BŁĘKITNEJ

 

W dniach 18.09.2016-26.09.2016 uczniowie Błękitnej wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Aby promować postawy proekologiczne w szkole odbył się konkurs na „ekoprzybornik”, a  uczniowie klas szóstych wyruszyli sprzątać świat, jak co roku Pomorzany. Zaopatrzeni w rękawiczki, worki na śmieci wyruszyli sprzątać teren wokół szkoły oraz nasze osiedle. A oto jak opisała tę naszą akcję jedna z uczennic naszej szkoły.

„Sprzątanie świata w naszej kasie wypadło 20.09.2017 roku. Dwiegodziny lekcyjne sprzątaliśmy okolice naszej szkoły . Wyszliśmy ze szkoły około 9.00. Najwięcej śmieci  znaleźliśmy blisko garaży i w małym parku koło torów. Szliśmy  ulicami  : Orawską , Budziszyńską i 9 maja .

Wszyscy bardzo zaangażowaliśmy się w tą akcję, nie tylko zbieraliśmy śmieci, ale także rozmawialiśmy o tym, jak ludzie niszczą środowisko i, że ważne jest, byśmy zaczęli pilnować porządku na swoich osiedlowych podwórkach, ulicach.

Cieszymy się, że chociaż tak mogliśmy pomóc naszej pięknej planecie”.

 

 

Martyna Januszewska, 6D