DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY KLASA 2 A

                                        „Nie zmuszaj dzieci do aktywności,

                               lecz wyzwalaj ich aktywność.

                                                             Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.

                            Nie żądaj, lecz przekonuj.

                                                    Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego

                                             umysł tak, aby samo chciało wiedzieć…”

                                                                                                     Janusz Korczak

Dziecko w młodszym wieku szkolnym jest ciekawym badaczem i odkrywcą świata przyrody. Naturalna ciekawość świata właściwa zachowaniom dziecka w tym okresie powinna być wykorzystywana, adekwatnie modyfikowana i rozwijana.

Uczniowie klasy 2A  od października 2017r. realizują zadania zawarte w programie dla klas I – III  pt.” Błękitny Naukowiec”.

W ramach programu uczniowie przeprowadzają eksperymenty i doświadczenia z różnych dziedzin.

W naszej klasie co czwartek chętni uczniowie przeprowadzają doświadczenia, eksperymenty, które przygotowują w domu z pomocą rodziców, przynoszą na lekcję potrzebne przedmioty, niezbędne do danego doświadczenia, a także opracowują na kartce opis danego doświadczenia z wnioskami i rysunkiem.

Takie opisy doświadczeń wpinamy do segregatora , w ten sposób powstaje Klasowa Księga Doświadczeń . Wszyscy uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwują dane doświadczenie , następnie wspólnie omawiamy wnioski i dzieci rysują także swoje obserwacje (np. to co się podobało najlepiej).

Lekcja Doświadczeń cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci jak i ich rodziców.

Najciekawsze  Doświadczenia i Eksperymenty w naszej klasie:

„ Znikający atrament” „Co potrafi magnez” ” Magiczne lustra”

„ Co się dzieje, kiedy powietrze się ogrzewa ? ”

„ Magnetyczna magia” „Sztuczny śnieg” „Klej do wody”

„Tańczące skrawki papieru” „Skaczące fasolki”

„ Magiczny balon” „Efekt solanki” „Gęstość cieczy” „Słoniowa pasta do zębów”

                                                                                              

                                                   Wychowawca: Danuta Mike i Uczniowie klasy 2a