PODSUMOWANIE PROGRAMU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS II „BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ” W MIESIĄCU LISTOPADZIE

W listopadzie uczniowie klas drugich w ramach programu matematycznego „Bawmy się matematyką” realizowali temat „W krainie zaginionych figur”.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem  rozwiązywali zadania dotyczące figur.

Rozpoznawali i nazywali podstawowe figury geometryczne, a także nietypowe, położone w różny sposób i nachodzące na siebie.Wskazywali  oś symetrii na obrazkach i dorysowywali drugą część obrazka symetrycznego.

Układali obrazki z figur geometrycznych, wykonywali obliczenia obwodów figur geometrycznych, rysowali figury w pomniejszeniu i powiększeniu.  

Rozwiązywali, przekształcali i układali zadania z treścią.

Wykonywali ćwiczenia związane z kodowaniem- rozszyfrowanie,  narysowanie lub ułożenie obrazka na macie w oparciu o podany kod liczbowo – literowy.

Powodzeniem cieszyły się także zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych o danej tematyce.

Dużą atrakcją były gry matematyczne , układanki i tangramy samodzielnie skonstruowane przez niektóre dzieci w domu przy współpracy rodziców.

W ostatnim tygodniu listopada był TYDZIEŃ OTWARTYCH KLAS II”.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali „Matematyczne niespodzianki” utrwalające tematykę miesiąca i odwiedzali się wzajemnie w klasach.

 Pod hasłem: Uczymy się od siebie  uczniowieuczestniczyli w różnych zabawach i grach matematycznych np.” Sudoku z figurami”, „Geoplany- tworzenie geometrycznych wzorów”, „Puzzle – twórcze układanie obrazka z figur”, „Figury kontra liczby”, „Magiczne lustro”, „Zadania z kodowaniem na macie”,

 „Tangramy – układanie obrazków z 7 figur”, Magiczne trójkąty, kwadraty”

Podczas tych spotkań uczniowie chętnie  pracowali w parach lub w grupach.

Wszyscy świetnie  bawili się  podczas rozwiązywania zadań i gier matematycznych, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne.

Wszystkim  Uczniom Gratulujemy !!!

ZAPRASZAMY NA” MATEMATYCZNE NIESPODZIANKI”  W GRUDNIU !

 BĘDZIEMY W KRAINIE  ŚWIĄTECZNYCH WYPIEKÓW I ZAKUPÓW !

Koordynator programu:

Danuta Mike