Klasa 5c w Muzeum Narodowym

13 grudnia 2017r. klasa 5c pod opieką p. M. Bortnik i p. R Żmudy wybrała się na bardzo interesującą lekcję do Muzeum  Narodowego w Szczecinie. W czasie zajęć uczniowie poznali wyobrażenia starożytnych Greków o życiu doczesnym i pozagrobowym, a także treść niektórych mitów. Wizyta dostarczyła uczniom wielu wrażeń. Piątoklasiści mogli podziwiać piękne eksponaty poznając między innymi Apolla, Dionizosa, Atenę, Afrodytę  i Hermesa. O wszystkim bardzo ciekawie opowiadała  p. K. Milewska. To był świetny wstęp do czytania mitów!

M. Bortnik