Gwiazdorałka – I Otwarty Przegląd Widowisk Jasełkowych

I Otwarty Przegląd Widowisk Jasełkowych GWIAZDORAŁKA jest przeglądem zorganizowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie, Szkołę Podstawową Nr 55 „Błękitna” w Szczecinie i Parafię Lubanowo, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 9 stycznia 2018 roku w naszej auli uczestnicy prezentowali widowiska jasełkowe czyli formy słowno- muzyczne z elementami tańca i ruchu scenicznego ze scenografią opartą na gotowym lub improwizowanym scenariuszu w dowolnej formie wypowiedzi i z dowolnymi rekwizytami. Dopuszczalne były formy taneczna lub pantomimiczna. W przeglądzie wzięły udział grupy jasełkowe z Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie,Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie oraz Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach. Przegląd był organizowany po raz pierwszy. Prezentacje były na wysokim poziomie. Do jednej z nich trzeba było przearanżować naszą aulę. Największy aplauz wzbudził występ zespołu z SP im. Janusza Korczaka w Małkocinie. Oni też zdobyli Główną Nagrodę. Uczestnicy mieli zagwarantowany słodki poczęstunek i ciepłą herbatę. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a opiekunowie zasłużone podziękowania. Impreza przebiegła w miłej atmosferze. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji.

M. Bortnik