PODSUMOWANIE PROGRAMU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS II „BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ” W MIESIĄCU LUTYM

W lutym uczniowie klas drugich w ramach programu matematycznego „Bawmy się matematyką” realizowali temat „W KRAINIE TAJEMNIC  CZASU”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem  rozwiązywali zadania dotyczące obliczeń zegarowych.

Utrwalali pojęcia: minuta, kwadrans, pół godziny, godzina, doba. Wykonywali ćwiczenia w odczytywaniu wskazań zegarów w systemach 12 i 24 godzinnym (zaznaczanie na zegarach podanej godziny). Rozwiązywali, przekształcali i układali zadania z treścią o danej tematyce.

 Powodzeniem cieszyły się także zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych „Scholaris” np.. „Która godzina ?”, „Plany Bartka”, „Przyjęcie urodzinowe” utrwalających umiejętność wykonywania obliczeń zegarowych w sytuacjach codziennych.

W ostatnim tygodniu lutego był TYDZIEŃ OTWARTYCH KLAS II”. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali „Matematyczne Niespodzianki” utrwalające tematykę miesiąca i odwiedzali się wzajemnie w klasach.

Pod hasłem: Uczymy się od siebie  uczniowieuczestniczyli w różnych zabawach i grach matematycznych np.” Zegarowe Memory”, „ Zegarowe Bingo”, „Zegarowa Pamięć”, „Tik Tak 4 w Linii”, „Zegarowe Dobble”, „Zegarowy Rajd”, „Zegarowe Lotto”.

Wszyscy świetnie  bawili się  podczas rozwiązywania zadań i gier matematycznych, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne. Udowodniliśmy po raz kolejny, że matematyka nie jest nudna !

Wszystkim  Uczniom Gratulujemy !!

 ZAPRASZAMY NA” MATEMATYCZNE NIESPODZIANKI”  W MARCU !

BĘDZIEMY W KRAINIE  LINIJKI  I KRAWIECKIEJ MIARY !

Koordynator programu:

 Danuta Mike