PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASACH I-III

W „Błękitnej” na początku kwietnia rozpoczęły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W klasach I zajęcia dotyczyły tematów związanych ze znajomością swojego imienia i nazwiska, umiejętnością podania swojego adresu zamieszkania, tego czy dziecko wie jak zachować się w sytuacji, gdy członek rodziny straci przytomność oraz znajomości telefonów alarmowych.
W praktyce dzieci ćwiczyły  ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej - bezpiecznej, oraz przeprowadzały ze sobą rozmowę, jaką należy odbyć z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego. Miały także możliwość obserwować jak prawidłowo wykonać resuscytację. Chętne dzieci miały możliwość wykonać masaż serca na fantomach.

W klasach II i III celem zajęć było przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności sprawdzania oddechu u poszkodowanego, ułożenie takiej osoby w pozycji bezpiecznej oraz przeprowadzenie resuscytacji na manekinie.

Wszyscy bardzo chętnie brali udział w tych zajęciach, a fakt, że prowadzone są one cyklicznie spowodował, iż zdecydowana większość dzieci doskonale pamiętała wszystkie czynności, jakie należy wykonać.

Sylwia Małoszuk