PODSUMOWANIE PROGRAMU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS II „BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ” W MIESIĄCU MARCU I W KWIETNIU

W marcu i w kwietniu  uczniowie klas drugich w ramach programu matematycznego „Bawmy się matematyką” realizowali temat „W KRAINIE LINIJKI I KRAWIECKIEJ MIARY” oraz „W KRAINIE PROGNOZY POGODY”.

Uczniowie doskonale posługiwali się linijką centymetrową i miarką metrową. Utrwalali jednostki miary: milimetr, centymetr, metr, kilometr.

Wykonywali ćwiczenia w mierzeniu, zapisywaniu i porównywaniu wyników – długości, szerokości, wysokości przedmiotów. Dokonywali pomiarów w terenie np. pomiary obiektów , długość chodnika, wysokość drabinek na placu zabaw, poszukiwanie drzewa o największym obwodzie, Dużo radości sprawiły ćwiczenia związane z szacowaniem, mierzeniem „na oko” z wykorzystaniem stopy i kroków.

Ponadto uczniowie zaznaczali temperatury na termometrze, porównywali temperatury w różnych miejscowościach. Tworzyli mapy pogody, kalendarze pogody. Nie zabrakło również ulubionej gry Sudoku z symbolami pogody.       

Rozwiązywali, przekształcali i układali zadania z treścią o danej tematyce.

Powodzeniem cieszyły się także zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych „Scholaris” np. „Mierzymy i Liczymy”, „Opisujemy Pogodę ”, „Tworzymy Mapę Pogody” utrwalających umiejętność posługiwania się jednostkami miar w sytuacjach codziennych oraz porównywania temperatur i znajomość symboli pogody. 

W ostatnim tygodniu kwietnia  był TYDZIEŃ OTWARTYCH KLAS II”. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali „Matematyczne Niespodzianki” utrwalające tematykę danych miesięcy i odwiedzali się wzajemnie w klasach. Pod hasłem: Uczymy się od siebie  z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania matematyczne pracując w parach lub w grupach.

Wszyscy świetnie  bawili się, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne. Udowodniliśmy po raz kolejny, że matematyka nie jest nudna !

Wszystkim  Uczniom Gratulujemy !!!

Koordynator programu:

Danuta Mike