Świetliczaki w konkursie organizowanym przez TPD

Dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w Konkursie Plastycznym z okazji Dnia Dziecka pt. ”POMAGAM KOLEŻANKOM I KOLEGOM” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z którym współpracujemy.

Ogromnie cieszy nas zainteresowanie konkursem i jego tematyką wśród naszych Świetliczaków. Osiemnaścioro uczniów, pod opieką pań: Katarzyny Rymkiewicz, Joanny Bugiel, Agnieszki Prewenckiej i Anny Szymoniak wykonało barwne oraz bardzo pomysłowe prace, ukazujące ich wrażliwość na drugiego człowieka, chęć pomagania innym. Prace zostały zawiezione 25 maja do siedziby TPD i będą poddane ocenie JURY.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja. Trzymajmy zatem wszyscy kciuki za naszych aktywnych i chętnych świetliczków. Są nimi:

L. Węsierska – 1e                              W. Małolepsza – 2c

B. Wieczorek – 1e                              N. Magiera – 2c

M. Stucke – 1a                                   K. Misiorny – 2b

P. Khyria – 1e                                     A. Wawrzyniak – 2a

L. Ogryzek – 2b                                  Z. Janeczko – 2c

S. Kołaczyński – 3h                            B. Dąbrowska – 3c

B. Kiczmachowski – 3d                      J. Ott – 3d

S. Kazimierska – 3c                            W. Skulmowska – 3e

Z. Janczak – 3g                                   I. Raczyńska – 3g

K. Leszczyńska – 2d

 

Katarzyna Rymkiewicz

Joanna Bugiel

Agnieszka Prewencka

Anna Szymoniak