Majowe Prezentacje Chórów Śpiewająca Polska - Rozśpiewany Szczecin

25 maja 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie odbyły się  Majowe Prezentacje Chórów Śpiewająca Polska - Rozśpiewany Szczecin. Przesłuchania zorganizowano w ramach finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Szczecin Projektu Śpiewająca Polska - Akademia Chóralna. Tegoroczny konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Tematem tegorocznej edycji było otwarcie wokalne. Każdy z występujących zespołów wykonał cztery utwory o łącznym czasie trwania 8-12 minut, w tym:  jedno z ćwiczeń Nicola Vaccai, utwór obowiązkowy oraz dwa utwory dowolne polskich kompozytorów. Wybrane przez dyrygenta utwory powinny odnosić się do tematu edycji, to jest prezentować pracę nad techniką wokalną chóru.

Jury konkursu w składzie: dr hab. Barbara Halec oraz dr Małgorzata Bornowska brało pod uwagę dobór repertuaru, technikę wokalną, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny i zgodność wykonania z partyturą. W zależności od liczby uzyskanych punktów chóry mogły otrzymać dyplomy: Złote Pasmo: 91-100 punktów, Srebrne Pasmo: 81-90 punktów, Brązowe Pasmo: 71-81 punktów oraz dyplom uczestnictwa: poniżej 71 punktów. Chóry, które nie zastosowały się do wymagań repertuarowych konkursu otrzymują Dyplom uczestnictwa. Jury przydzieliło także wyróżnienia specjalne za szczególne walory artystyczne. Głównym wyróżnieniem był Puchar Prezydenta Miasta Szczecin (dla najlepszego chóru) oraz Puchary: Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, Dyrektora Opery na Zamku, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

Decyzją jury:

Chór Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II pod dyrekcją Pawła Kornicza otrzymał wyróżnienie za prezentację autorskiego programu - Puchar Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

Chór Szkoły Podstawowej nr 61 pod dyrekcją Alicji Kurgan otrzymał  Srebrne Pasmo oraz Puchar Prezesa ZG Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - wyróżnienie za kulturę brzmienia.

Chór Il Piccolo Coro Pod Kasztanem Przedszkola Publicznego nr 66 pod dyrekcją p. Elizy Nowakowskiej otrzymał Złote Pasmo oraz Puchar Dyrektora Opery na Zamku - wyróżnienie za piękną prezentację sceniczną.

Chór Błękitne Nutki ze Szkoły Podstawowej nr 55 pod dyrekcją Małgorzaty Bortnik otrzymał Złote Pasmo oraz wyróżnienie - Puchar Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego.

Chór  Szkoły Podstawowej nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki pod dyrekcją  p. Magdalena Wiśniewska-Kuraj otrzymał  Złote Pasmo  oraz Puchar Prezydenta Miasta Szczecin - wyróżnienie specjalne za szczególne walory artystyczne.

Cały konkurs przebiegł w bardzo miłej atmosferze przy wielkim aplauzie publiczności, złożonej z uczniów Błękitnej. Poczęstunek dla chórzystów oraz zabawki dla przedszkolaków (każdy z nich otrzymał upominek) ufundował pan Jacek Janiak - dyrektor Domu Kultury Słowianin. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a grupie medialnej z SP 55, pracującej pod czujnym okiem i uchem p. Adama Bobryka, składamy gorące podziękowania za obsługę naszej imprezy.

 Małgorzata Bortnik