Świetliczaki w akcji „Aktywny Pierwszak”

Dnia 05.06.2018 odbyło się podsumowanie akcji " Aktywny Pierwszak" w świetlicy szkolnej.
Uczniowie od kwietnia do maja brali udział w 9 konkurencjach sportowych.
Za każdą dobrze wykonaną aktywność został przyznany tytuł.
Ogromnie cieszy nas zainteresowanie akcją" Aktywny Pierwszak", w której wzięło udział 68 dzieci.
Miło nam poinformować, iż tytuł mistrza "Aktywnego Pierwszaka" otrzymali:
 1. K.Lachendro 1d
 2. K.Kazana 1d
 3. N.Knajdrowska 1d
 4. G.Koska 1e
 5. A.Łocman 1e
 6. L.Węsierska 1e
 7.M.Sobierański 1e
 8.O.Czajkowska 1 a
 9. M.Stucke 1 a
 10. S.Stucke 1 a
 11.D.Winnicki 1 a
 12.K. Żmuda 1 a
 13.B. Kujawski 1 a
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY za zaangażowanie, wytrwałość oraz uśmiech na twarzy.

                                                                                            Organizatorzy:

                                                                                            Agnieszka Prewencka

                                                                                            Renata Lepieszkiewicz