PODSUMOWANIE PROGRAMU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS III „BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ” W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE

Od października 2018 r. uczniowie klasy 3a, 3b, 3c i 3d realizują program matematyczny dla klas trzecich pt.” Bawmy się matematyką”.

W październiku zajmowaliśmy się tematem „ W krainie tajemniczych liczb” , a w listopadzie „W krainie zaginionych figur”.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali działania i zadania matematyczne. Poszukiwali i odczytywali liczby w przyrodzie, w przysłowiach oraz w najbliższym otoczeniu. Rozpoznawali i nazywali podstawowe figury geometryczne, a także nietypowe, położone w różny sposób i nachodzące na siebie.Wskazywali  oś symetrii na obrazkach i dorysowywali drugą część obrazka symetrycznego.

Układali obrazki z figur geometrycznych, wykonywali obliczenia obwodów figur geometrycznych, rysowali figury w pomniejszeniu i powiększeniu.  

Rozwiązywali, przekształcali i układali zadania z treścią o danej tematyce.

Wykonywali ćwiczenia związane z kodowaniem, dyktanda graficzne.

Dużą atrakcją były gry matematyczne samodzielnie skonstruowane przez dzieci w domu.

W ostatnim tygodniu listopada  był „TYDZIEŃ OTWARTYCH KLAS III”.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali „Matematyczne niespodzianki” utrwalające tematykę miesięcy i odwiedzali się wzajemnie w klasach.

 Pod hasłem: Uczymy się od siebie  uczniowieuczestniczyli w różnych zabawach i grach matematycznych np.” Kalkulator Mieszka”, „Matematyczny Wyścig”, „Domino matematyczne- domino włoskie”, „Matematyczne karty”, „Zadania z kodowaniem”, „Sudoku obrazkowe”, „Rzuty kośćmi i układanie działań”, Monopol Matematyczny”, Wymyśl – Wygraj”, „Kolorowe Figury”, ”Matematyczny Wąż”,” Kto Szybciej”, „Tangramy”, „Ja mam – Kto ma ?”, „Kot w worku”, „Duble”, Zadania z kodowaniem na macie”,

Podczas tych spotkań uczniowie pracowali w parach lub w grupach.

Panowała miła atmosfera, wszyscy świetnie się bawili podczas rozwiązywania zadań i gier matematycznych, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne.

Wszystkim  Uczniom Gratulujemy !!!

ZAPRASZAMY NA” MATEMATYCZNE NIESPODZIANKI”  W GRUDNIU I STYCZNIU !!!

Koordynator programu:                                                                                      Danuta Mike