PRACOWALIŚMY NAD WAŻNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI

             Na początku stycznia uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej spotkali się w auli, aby porozmawiać na temat kolejnej ważnej umiejętności – komunikatywności. Uczestników powitała  Pani dyrektor Elżbieta Kusiak, natomiast uczennice klasy 8 e pod kierunkiem Pani Anny Suterskiej przypomniały słuchaczom najważniejsze zasady komunikatywności. Uczniowie dowiedzieli się, że osoba komunikatywna

uważnie słucha

rozumie to, co słyszy

zadaje pytania

wypowiada się jasno

dostosowuje język do możliwości słuchacza

wyraża się prawidłowo

porozumiewa się werbalnie i niewerbalnie

umie nawiązywać i podtrzymywać kontakt.

 

               W lutym uczniowie sprawdzali w różnych sytuacjach szkolnych, czy potrafią być asertywni. W tajemnice tej umiejętności wprowadziły uczniów klas 4-8 Pani pedagog Anita Maik i Pani psycholog Lidia Warawan. Podczas spotkania w auli uczniowie zostali zaproszeni do wykonania ćwiczenia w rozpoznawaniu zachowań asertywnych. Nad poprawnością wykonania  zadania czuwały uczennice z klasy 7 A.  Uczniowie dowiedzieli się, jak być asertywnym na co dzień.

               Bogaci w nowe umiejętności zmierzamy do opanowania kolejnej- współpracy w grupie. Czy potrafimy ze sobą współpracować? O tym porozmawiamy wkrótce.