PODSUMOWANIE PROGRAMU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS III „BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ” W MIESIĄCU STYCZNIU I LUTYM

Od października 2018 r. uczniowie klasy 3a, 3b, 3c i 3d realizują program matematyczny dla klas trzecich pt.” Bawmy się matematyką”.

W styczniu i lutym zajmowaliśmy się tematami: „ W krainie obliczeń pieniężnych”  oraz „W krainie tajemnic czasu”.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali działania i zadania matematyczne. Utrwalali  wartości będących w obiegu monet i banknotów. Wykonywali obliczenia pieniężne w sytuacjach codziennego życia. Korzystali z ćwiczeń interaktywnych np.. „Zakupy w sklepie spożywczym”, „Sklep z zabawkami” („Scholaris”) – utrwalających umiejętność wykonywania obliczeń pieniężnych w sytuacji kupna. Wykonywalićwiczenia w odczytywaniu wskazań zegarów w systemach 12 i 24 godzinnym, zaznaczali na zegarach podaną godzinę. Utrwalali pojęcia: minuta, kwadrans, pół godziny, godzina, doba. Doskonalili umiejętność obliczeń kalendarzowych w sytuacjach życiowych.

Rozwiązywali, przekształcali i układali zadania z treścią o danej tematyce.

Wykonywali ćwiczenia związane z kodowaniem, dyktanda graficzne.

Dużą atrakcją były gry matematyczne samodzielnie skonstruowane przez dzieci w domu.

W ostatnim tygodniu lutego był „TYDZIEŃ OTWARTYCH KLAS III”.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali „Matematyczne niespodzianki” utrwalające tematykę miesięcy i odwiedzali się wzajemnie w klasach.

Pod hasłem: Uczymy się od siebie  uczniowieuczestniczyli w różnych zabawach i grach matematycznych np.” Pieniężny Wąż”, „Zabawa w Sklep”, „Zegarowe Bingo”, „Zegarowe Dobble”, „Zegarowe Memory”, „Zegarowy wyścig”, „Kto pierwszy ten lepszy”, Magiczne Domino”, Rumikub”, „Kolorowe Kartki z Kalendarza”, ”Matematyczne Memory”,” Zagadkowe Pola”, „Ja mam – Kto ma ?”, „Zegarowe Lotto”, „Tik Tak 4 w Linii”,” Zadania z kodowaniem na macie”,

Podczas tych spotkań uczniowie pracowali w parach lub w grupach.

Panowała miła atmosfera, wszyscy świetnie się bawili podczas rozwiązywania zadań i gier matematycznych, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne.

Wszystkim  Uczniom Gratulujemy !!!

ZAPRASZAMY NA” MATEMATYCZNE NIESPODZIANKI”  W MARCU I W KWIETNIU !!!

Koordynator programu:

Danuta Mike