Podsumowanie Turnieju Małej Halmy

Dnia 17 maja 2019r. w świetlicy klas 1b, 1e, 1f i 1g odbyło się podsumowanie Turnieju Małej Halmy. Ogromnie cieszy nas duże zaangażowanie w każdy turniej organizowany w naszej świetlicy.

 Udział w rozgrywkach w Halmę nie tylko uczy i rozwija percepcję wzrokową, spostrzegawczość, logiczne myślenie i planowanie strategii ale także uczy stosowania zasady fair- play, współzawodnictwa oraz odwagi i umiejętności podejmowania wyzwania.

 W tym roku, w Świetlicowym Turnieju Małej Halmy wzięło udział 35 – u uczestników, za co im serdecznie gratulujemy, a w szczególności zwycięzcom.

 Finaliści Turnieju Małej Halmy:

 I miejsce – Sara Kolasa  

 II miejsce – Małgorzata Krzykacz

 III miejsce – Katarzyna Braor

mgr Aneta Czyż

mgr Joanna Bugiel