III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TANCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR DYREKTORA "BŁĘKITNEJ”

Dnia 10.06.2019 r. w naszej szkole SP 55 odbył się III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TANCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR DYREKTORA "BŁĘKITNEJ”. Uczennice naszej szkoły miały okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczno - artystyczne. W zmaganiach ogółem udział wzięło 90 osób. Zadaniem jury było wybrać najlepszego tancerza solo oraz najlepszą grupę taneczną. Nie było to łatwe zadanie! Start tancerek i tancerzy odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy I-VI w pierwszej grupie, w drugiej grupie konkurowały klasy VII i VIII, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. W turnieju występowali soliści jak i zespoły grupowe.

Wśród zaproszonych szkół pojawiły się: Niepubliczne przedszkole „Mali Artyści”, SP 35, SP 41, SP 61, SP 65, LO XVI, Zespół Szkół Sportowych oraz gospodarze SP 55.

W kategorii I (klasy I-VI) zwyciężyły:

ZESPOŁY

1. SP 61,

2. Niepubliczne przedszkole "Mali Artyści",

3. SP 41.

SOLO

1. Natalia Warnieło SP65,

2. Dominika Karpińska SP55,

3. Alicja Prażmo SP65.

W kategorii II (klasy VII i VIII, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) zwyciężyły:

ZESPOŁY

1. Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie,

2. LO XVI i SP 55.

SOLO

1. Wiktoria Wagner LO XVI,

2. Zuzanna Zyndul SP 55,

3. Hanna Majewska ZS Sportowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom za przybycie i dobą zabawę.

Dorota Chmiel, Rawicka Aleksandra